Emeviler Dönemi Zühd Hareketi

Basra

Basra Ekolünün Genel Özellikleri (D.Gürer)

İlk Şeyh (A.Knysh)

İlk Tekkenin Temelleri (A.Knysh)

Mutarrif b. Şuhhir (Ö.713) (A.Hanbel)

İbni Sirin (654-729) (H.K.Yılmaz)

Hasan-ı Basrî (642-728) (D.Gürer, A.Hanbel, A.Mübarek)

Habib Acemi (Ö.733) (İsfehani, H.K.Yılmaz)

Muhammed bin Vasi (Ö.741) (H.K.Yılmaz)

 Malik bin Dinar (Ö.748)  (İsfehani, H.K.Yılmaz)

Ata es-Süleymi (?-757) (İsfehani)

Eyyub Sahtiyani (?-748) (İsfehani)