top of page

Mutarrif b. Şuhhir (95/713)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Süleymân b. Muğîre der ki:[i]

Mutarrifin şöyle dediğini işittim: "Bütün insanlar Allah ile münâsebetlerinde bir ahmaklık içindedirler. Ancak, bu hamâkatin bir kısmı diğerinden daha hafif olabilir."

 

Katâde’nin rivâyet ettiğine göre Mutarrif b. Abdillah şöyle demiştir:[viii]

Bazı insanlar kendisinden daha fazla namaz kılan ve oruç tutandan üstündür. Kendisine "Bu nasıl olur?" diye soru­lunca şöyle cevap verir: "Allah’ın haramlarından en çok kaçınan daha üstündür."

 

Korku ve Hüzün

Muhammed b. Vâsi‘ şöyle der:[ii]

Mutarrifin de bulundu­ğu bir halkada oturuyordum. Saîd b. Ebî Hasan’la filancalar da oradaydı. Saîd: "Allahım bizden râzı ol" diye duâ etti.

Mutarrif ise: "Bizden râzı olmazsan bizi af et, yâ Rabbi!" dedi.

 

Eşheb, bir adamdan naklen Mutarrifin şu sözünü haber verir:[iii]

Geceyi uyku ile geçirip pişman olarak sabahlamayı; namaz kılarak geceleyip, kendini beğenmiş bir şekilde sabahlamayı tercih ederim.

 

İshâk İbn Suveyd, Mutarrifin şöyle dediğini nakleder:[iv]

Cennetle cehennem arasında durdurulup "Ey Mutarrif! Sana han­gisine gideceğini haber verelim mi?" denmesi (yani böyle bir an ya­şamak) keşke yok olsam da böyle bir durum yaşamasam.

 

Hasan b. Sâlih, Mutarrifin şöyle dediğini haber verir:[ix]

Allah’ın kullarına olan nimetlerinden birisi de ölümle beraber gaf­lete rızâ göstermesidir. Eğer hep haşyet ve korku dileseydi insan­lar hiçbirşeyden faydalanmazlardı.

 

Olağanüstü Haller

Ebû Atâ, babasının şöyle dediğini rivâyet eder:[v]

“Anlatsak kimse inanmaz, fakat Mutarrif Basra’ya giderken (geceleri) asâsı kendisine yanar ışık verirdi.”

 

Safiye der ki:[vii]

Mutarrifle beraber olan bir kölesinin şöy­le dediğini işittim: ‘Bir gece çok karanlıktı ve ben Mutarrif ile be­raberdim. Hiçbirşey göremiyorduk derken Mutarrifin asâsımn bir ucu lamba gibi yandı.

 

Mutarrifin oğlu, babasının, evinde bir kabir kazdığını, zaman zaman içinde Kur’ân okuduğunu, öldüğünde de bu kabire defnedildiğini rivâyet eder.

 

 

 

Dipnotlar

[i]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[ii]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[iii]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[iv]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[v]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[vi]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[vii]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[viii]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

[ix]Kitabü’z Zühd. Ahmed İbn-Hanbel. İz: 1993

bottom of page