top of page

Vahiy ve Kutsal Kitaplar

İslam'da Kutsal Kitap İnancı

Kutsal Kitaplara inanmak ne demektir?

Müslüman olmak için Kur'an'a İnanmak yeterli mi?

Vahiy

Vahiy Mümkün müdür?

Vahiy Gerekli midir?

Vahiy Nasıl Birşeydir?

Vahiy Şekilleri?

Hz. Peygamber'in Vahiy Tecrübesi

Hz. Peygambere ilk vahiy nasıl geldi?

Hz. Peygamber Vahyin Gelişini Nasıl Anlatıyor?

Sahabenin Vahyin Gelişi İle İlgili Gözlemleri...

Web Sitesi

Genel Seviye
Kur'an-ı Kerim Portalı

Açıklama:  Diyanet İşleri başkanlığının hazırladığı siteden, Kur'anın Arapçasına mealine ulaşabilir ve sesli olarak dinleyebilirsiniz.

Kitap Önerisi

Giriş Seviyesi
Kur'an Hiç Tükenmeyen Mucize

Yazar: Kur'an Araştırmaları Grubu

Yayınevi: İstanbul Yayınevi - 2005

Açıklama:  Kur'an ayetlerinin gösterdiği bilimsel gerçekleri anlatıyor. Konu hakında çokça yayın bulmak mümkün, ama bir çoğu bilimsel açıdan yetersiz ve objektiflikten uzak. Konu hakkında hazırlanmış kitaplar içinde en iyisi bizce bu kitap.

Web Sitesi

Genel Seviye
kurandaceliskiyoktur.com

Kitap Önerisi

Giriş Seviyesi
Feyzü'l Furkan Kur'an Meali

Yazar: Hasan Tahsin Feyizli

Yayınevi: Server - 2013

Açıklama:  Meallerle ilgili en temel ikilem Arapçadan Türkçeye kelime karşılıklarının mı anlamın mı taşınmasına ağırlık verileceğidir. Aslına birebir uyma gayreti ağır basarsa iki farklı dilin yapısı dolayısıyla anlamın taşınmasında zorluklarla karşılaşılır. Anlamın taşınmasına öncelik verilirse de aslından uzaklaşılır. Bu durum diğer çeviriler için hayati önemde olmasa da aslından uzaklaşılan doğrudan Allah'ın (c.c) sözü olunca durumun ciddiyeti artıyor. Hasan Tahsin Feyizli'nin geliştirdiği meal yöntemi bu iki endişeyi bir arada aşmaya yardımcı olmuş. Meal verirken Arapça aslından uzaklaşmamaya azami özen gösterilirken anlamı güçlendirmek için ihtiyaç duyulan açıklamalar parantez içlerinde verilmiş. Bunun tek dezavantajı parantezlerin akıcı okumayı biraz zorlaştırması.

Kitap Önerisi

Genel Seviye
Kur'an-ı Kerim ve Kelime Meali

Yazar: Hace Ahmet Didin

Yayınevi: Rayiha - 2007

Açıklama:  Arapça aslından okurken aynı zamanda kelimelerin Türkçe anlamlarını da görüp mealini de takip etmek isteyenler için öneriyoruz.  Her satırın altında o satırın meali yer alıyor. Arapça metinde kelimeler renklendirilmiş, mealde de Türkçe karşılıkları yine aynı renkle yazılmış. Hattı da güzel ve kolay okunuyor.

Kitap Önerisi

İleri Seviye
Tefhimu'l Kur'an (Tefsir)

Yazar: Ebu'l Ala Mevdudi

Yayınevi: İnsan - 2010

Açıklama:  Mevdudi tefsiri 1942-1972 yılları arasında Pakistan'da kaleme almış. Hem üslup ve yaklaşımı, hem de okunabilir uzunlukta olması dolayısıyla, eksikliklerine rağmen tercih edilebilir. Zaman herşeyi eskitiyor. Belki en büyük eksikliği,zaman zaman yazıldığı dönemin toplumsal ve siyasi ortamının özelliklerini yansıtması. Yine de Mevdudi'nin ilmi yönü ve hayranlık duyulacak zekası bahsedilen eksikliği büyük ölçüde kapatıyor. 

tarihselcilik.jpg

Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılması Konusunda İleri Okumalar

Kur'an'ın Anlaşılması Üzerine

Kur'ancılık, Mealcilik

Tarihselcilik

bottom of page