top of page

Oruç Birleştiricidir, Sefa Saygılı

Mehmet Emin Gerger'in "Ramazan ve Oruç" (Gerger Yayınları: 2010) adlı kitabından alınmıştır.

Ramazanda toplumumuz oruç etrafında birleşir, adeta tek yürek olarak çarpar. Bir ayda ibadet, zikir, Kur’an-ı Kerim okuma ve yardımlaşma; insanları sarar. Bütün herkes; alim-cahil, zengin- fakir, kadın-erkek, yaşlı-genç, şehirli köylü her grup insan aynı duyguyu paylaşır ve gönüldaş haline gelirler.

Ramazan ayı aynı vakitte her şehir, köy ve mezrada yaşanır. Zenginin villasında da, fakirin gecekondusunda da mübarek ayın parıltısı ve tecellisi gözlerimizi kamaştırır.

Kişi, patron da olsa, kral da olsa kendi keyfine göre değil, Rabbimizin emirlerine göre hareket etmek zorundadır. Bu yüzden oruç toplu olarak tutulan sosyal ve evrensel bir hadisedir. Milyonlarca insan aynı anda aynı şey üzerinde birleşince ve her harekette birbirlerini destekleyince, oruç kolay hale gelir, kişilerin cesaretleri, azimleri artar. Böylelikle de toplumu bir huzur ve bereket sarar. Toplum Ramazan etrafında birleşir, adeta tek yürek olarak atar.

Bizleri Ramazan ayına ulaştıran Rabbimize hamdolsun.

bottom of page