top of page

Büyük Hac

Ali Şeriati’nin Hac (Şura: 1991) adlı kitabından kısaltılarak alınmıştır..

Hac, toplam iki aşamadan oluşur. Umre, yani Küçük Hac (Hacc-ı Asğar), birinci aşamadır. Küçük Hac'ı tamamladıktan sonra İhramdan çıkılır ve İhramın yasakladığı şeylerden yararlanılır.

Sonra, ikinci aşama, yani Büyük Hac (Hacc-ı Ekber) başlar.

Zilhicce'nin dokuzuncu günü.

Şimdi Hacc başlamıştır, Hacc-ı Ekber: Büyük Hacc!

İhramı giy ve "Mekke'den çık"!

Hayret doğrusu! Şimdi Kabe'yi bırakacak Mekke'yi arkamıza atacağız yani. Olacak iş mi?

Gerçekten söyler misiniz, kıble neresiydi?

Hac, Ka'beyi terkle başlar!

Peki o zaman Kabe'ye yönelmek, bulunduğum yerden ayrılıp Kabe’ye yönelmek niyeydi? içinde Kabe'nin bulunduğu seyahat, ne idi?

Küçük Hac, yani Umre!

Öyleyse şimdi başlayan seyahat, Ka'be'den sefere çıkmak, Mekke'yi terk etmek nedir?

Büyük Hac!

Ka'be'ye yönelmek, Hac değildir.

Haccın kıblesi, Hacc değildir. Başlangıçta öyle sanıyordun. Halbuki bu yanlış. O halde şimdi, Hacc'ın "Ka'be'ye gitmek" değil, "Ka'be'den gitmek" olduğunu iyi öğren.

Şimdi ruhunla tecrübe et, İbrahim'in Tevhidi'nden, başından itibaren maksadın Ka'be olmadığını öğren!

Sen, Ka'be'den daha yakınsın şimdi!

Ka'be'yi ziyaret sona ermiştir. Ka'be seni "senlik"ten "kendi"ne getirdi.

Sen, "Allah"a doğru yürü!

Artık "Evi" değil "Evin Rabbi"ni haccet.

Burada söz konusu olan "durak" değil, "yön" dür, "Kabe" değil "Kabe'ye doğru" hareket etmektir.

Kabe'de durma! Harem'de de kalma. "Kabe'ye varıncaya dek" yönünü şaşırmaman için, başka kıblelerin seni aldatmaması için Kabe kıble idi. Büyük sefere yönel, Kabe seferinden daha büyük bir yolculuğa, Haccı Ekber'e!

Bugün, azimet günüdür. Her nerede olursan ol, İhram elbiseni giy ve "Mekke'nin dışına çık"!

Zira Büyük Hacc, Kıble'yi aşmak, geride bırakmaktır. Kabe'den daha şerefli neresi var?

Görünceye kadar yürürsün!

bottom of page