İman
Allah’a,
Meleklerine,
Kitaplarına,
Peygamberlerine,
Ahiret gününe inanman,
Kadere iyisiyle kötüsüyle iman etmendir.
İslam
Allah’tan başka hiçbir ilah bulunmadığına, Muhammed’in O’nun elçisi olduğuna şahitlik etmen,
Namaz kılman,
Zekat vermen,
Ramazan orucunu tutman,
Gücün yettiği taktirde Kabe’yi tavaf etmendir.
İhsan (Tasavvuf)
Allah’a sanki Onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Zira sen onu görmesen de O seni muhakkak görür.
Daha Fazla Göster