top of page

Başkaları İçin Kılınan Namaz Çeşitleri

Gelenekten dolayı kılınan namaz

Gelenekten dolayı namaz kılanları toplumumuzun hemen hemen her kesiminde görmek mümkün… Anne ve babalarından gördükleri için namaz kılarlar… Buna hedefi olmayan namaz da diyebiliriz…[i]

Gelenek icabı kılınan namazların terki kolay olur… Ailede baskın olan kişilerin ölümü ya da benzer durumlarda gelenekte çözülmeler baş göstereceğinden namazlarda gevşeklik ortaya çıkacaktır… Önce namazlar gecikecek sonra teklemeler baş gösterecek sonra da Cuma ve teravih namazları elde kalacak…[ii]

Anne-baba baskısıyla kılınan namaz

Namaz kılan birçok insan baskıyla namaza başlamış, baskı döneminde çaktırmadan kılıyor gibi gözükmüş, baskı bittiği an namaz gündeminden düşürmüş olur... [iii]

Birçoğumuz anne ya da baba baskısıyla namaza başladık… Kimimiz baskı sonucu kılınan namazın rayını değiştirdi, Allahın sevgisini kazanmak için kılınan namaza dönüştürdü, kimimiz de baskı sonucu namazdan soğudu, kimimiz; tamam kılıyoruz-kıldım diyerek yalan söyledi, kimimiz de bir daha asla namaz kılmayı düşünmedi…[iv]

Niçin namaz kılmamız gerektiği anlatılmayan ve namaz kılmayınca dünya ve ahirette başımıza gelecek sıkıntıları öğretilmeyen bir namaza davet edildiğimizi var sayalım… Kılmıyorum dediğimizde ise evlatlıktan red edilme ya da nişan bozulma tehditleriyle karşı karşıyayız… Namaz kıldığımızda ise mükâfat yine bunlardan… Yani ceza ve mükâfat bunlardan…

İşte böylesi bir durumdan faydalanan şeytan, baskıya maruz kalan kişinin yaşına, karakterine ve aile içindeki konumuna göre ayrı zarflar atar… Şimdi biz bu zarflardaki vesveselerden bir kaçını yazalım…[v]

 • Sana baskı yapacaklar ha!

 • Allah'ı kandırmaya çalışmayı düşünmezsin herhalde değil mi?

 • Onlar için kıldığında sana baskın gelmiş olacaklar… Onlar kim oluyor da sana baskı yapıyorlar!

 • Allah dediği için değil de onlar dediği için kılacaksın öyle mi? Allah'ın yerinde sen olsan kabul eder misin?

 

İnsanoğlu yapı itibariyle baskıyı hazmedemez… Ama bu namaz biraz farklı bir konu…[vi]

Namaz; 'Madem öyle işte böyle' diyerek tavşana kızıp dağa küsmeye benzeyecek bir amel değildir… Nişanlınız-eşiniz ya da babanız size seçme özgürlüğü veren bir yemeğe davet etmiyorlar… Onların davetteki yanlışlığı sizi namazdan soğutmamalı… İnanın onlar iyi niyetle davet ediyorlar ama üslupta hata yapıyorlar… Sizin namaz kılmamakla ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduğunuzu gördüklerinden hemen namaza başlamanızı arzuluyorlar…[vii]

Başkasının zorlamasıyla kılınan namaz çok sıkıntı verecektir… Önemli olan bu şekilde namaz kılma niyetini Allah rızasına çevirebilmek… Nefse en ağır geleni de işte budur… Çünkü şeytan sürekli: 

 • Sen baban dediği için namaz kılıyorsun. Yoksa kılmazdın. Yarın Allaha ne diyeceksin?

diyerek namazdan soğutmaya çalışır… [ix]

'Böyle namaz kılmaktansa hiç namaz kılmamak en iyisidir.' diyerek nefse en kolay gelen namazı terk etmek tercih edilir… Böylelikle ne bir başkasının baskısı altına girmiş olursunuz ne de Allah'ı kandırma ya çalışmış olursunuz! [x]

Düşünün ki Allah'ın huzurundasınız… Size de niçin namaz kılmadınız? diyor… Ne cevap vermeyi düşünürsünüz? [xi]

 • Allah'ım babama kızdım namazı bıraktım…

 • Allah'ım nişanlıma kızdım namazı bıraktım…

 • Allah'ım baskı yapanlara kızdım namazı bıraktım…

 

Sizce Allah-u Teala ne der size? Cevabı size bırakıyorum…[xii]

Eş baskısından dolayı kılınan namaz

Evde namaz kılmayanların varlığı can sıkar... Bu acıyı en çok namaz kılanlar hisseder. Evdekilerden birinin namaz kılmaması bir şeylerin yanlış gittiğini hatırlatır. Allah’a karşı nankör konumunda olanlar, inanın namaz kılanlar tarafından da nankör olarak algılanıyor... [xiii]

Namaz kılan bir eş şu psikolojidedir: 'Allah'ın sevmediği, değer vermediği bir insana ben ne diye değer vereyim! Ben ailemden sorumluyum. Yarın bana sorulur. Namaz kılmayan bir insan diğer ibadetlerinde de tavizler verecektir kuşkusuz… Ailedeki diğer fertler üzerinde de olumsuz tesir yapacağından oldukça sıkıntılı günler geçecektir…[xiv]

Eşinin hatırı için namaz kılmaya başlayan bir insan ikilem arasında kalacaktır… Eş baskısı sonucu kılınan namaz sıkıntı vereceğinden her iki tarafın da rızası kazanılamamış olacaktır…  [xv]

Baskı sonucu namaz kılan bir insan ilerisi için ümitsiz olur… Hiçbir zaman gönülden namaz kılamayacağı kanaatine varır… Şöyle birkaç misal verelim… Herhangi bir yörenin en meşhur yemeğinin hazır olduğu bir sofraya davet ediliyorsunuz… Ama karnınız tıka basa dolu… Yoğun bir ısrar sonucu sofraya oturup birkaç kaşık alıyorsunuz… Sofraya aç oturan bir insanın alacağı lezzeti almanız imkânsızdır… Söz konusu olan yemek sizin için oldukça sıradan bir yemek türü olarak kalacak hafızalarınızda…[xvi]

Namaz böyledir… Üşenerek kılınan namaz ciddi bir yorgunluk ve sıkıntı verir… Hayatı çekilmez kılar… İlerisi için ümitsizlik baş gösterir ve devam edeceğimi zannetmiyorum diyerek bırakılır… Eşi tarafından baskı altında olanlara şunları tavsiye ederim: [xvii]

 1. Eşinizden zaman isteyin

 2. Niçin namaz kılmanız gerektiğini iyi araştırın

 3. Namaz kılanlarla beraber olun bir süre

 4. Kendi cennetinizi düşünün

 5. Eşinize karşı cephe almayın

 

İşte bu sebepten eşiniz tarafından baskı gördüğünüz için namaz kılmak isteyebilirsiniz. Eşinizin daha bilinçli ve sabırla yaklaşması gerekirken baskı yoluna müracaat etmesi onun hatası... Eşinizin baskısıyla kılınan namazın içi boştur... Eşinizi kandırmanız çok kolay ama Allah'ı kandırmak,(hâşâ!) imkânsız... [xviii]

Patronun gözüne girmek için kılınan namaz

Bazı işyeri sahipleri namaz kılan eleman tercih ederler… Kazançlarının namaz kılanlara gitmesini, onlara destek olunmasını isterler… O iş yerindeki namaz kılmayan herhangi bir eleman şöyle düşünebilir: [xix]

 •  'Benim namaz kılmamamı patron hoş karşılamayabilir… En azından onun yanında namaz kılayım...'

 

Burada rızık endişesi ve patronu razı etme durumu vardır… Namaz kılmamaktan daha tehlikeli bir durum… Şirk durumundan bahsediyorum… Patronun gözüne girmek için kılınan namaz tat vermeyecektir kuşkusuz… Ödülü insanlardan beklenen bir amelin ahiretteki karşılığı yaman olur…[xx]

Patronun gözüne girmek için namaz kılan bir insan işten ayrıldığı gün namazı terk eder… Haliyle de Allah’ın rızasını kazanmak için namaz kılamayacağını düşünür…[xxi]

Patronun gözüne girmek için namaz kılanlara tavsiyem: [xxii]

 1. Unutmayın ki patronunuza da, size de Allah rızık veriyor…

 2. İşe girerken patronunuzla açık açık konuşun… Namaz kılmadığınızı ve kılma sözü de vermediğinizi açıkça söyleyin… Böylelikle muhtemel bir şirke düşme durumundan kurtulmuş olursunuz…

 3. Patronunuz ve diğer çalışanlar namazdayken onların niçin namaz kıldıklarını düşünün.

 4. Namaz kılmadığınız an Allah'a ihtiyacınızın olmadığını! (hâşâ!) düşünün… Bu düşünce sizi sıkıntıya ve Allah'a karşı mahcup bir duruma sokacaktır…

 5. Onlar namazdayken imkân dâhilinde onların namazlarını izleyin… Hayatlarından, onurlarından, kişiliklerinden neler kazanıyorlar / kaybediyorlar… ki kaybetmediklerini göreceksin…

 

Belirli bir konuma gelebilmek için kılınan namaz

Namaz kılmaya iten en iğrenç sebeplerden birini yazmış bulundum... İstenildiği konuma gelindiği an bırakılan bir namaz türüdür bu... Bu cinsten bir namazı Mekkeli eski müşrikler bile kılmadı... Bu cinsten günde en fazla üç vakit vardır: Öğlen, ikindi ve akşam namazı. Sabah ve yatsı namazını kılmaya zaten gerek yok.  [xxiii]

Kılınacak bu namaz; daha çok, tabanı geniş olan cemaatlerde, büyük holdinglerde ya da büyük şirketlerde konum sahibi olmak için niyetlenilen bir namazdır… Zerre kadar Allah'ın rızası gözetilmez… Tek bir gaye vardır, o da, makam sahibi olup hem maaşı yükseltmek, hem iş garantisini elde etmek, hem toplum içinde saygınlık elde etmek, hem de müreffeh bir hayat sürmektir…[xxiv]

Bu imkânlara sahip olmaya giden yol o cemaat ya da iş yerinin değer yargılarını dikkate almaktan geçer… Yani istemeseniz de' namaz kılmak zorundasınız ' Çünkü bilirsiniz ki namaz kılanlara o yerde saygı duyuluyor… Namaz kılanlar namaz kılmayanlara tercih ediliyor… Yapılması gereken tek bir şey var, o da, namaz kılmaktır… Bu sebepten namaz kılanların alacağı ödülleri maddeler halinde yazalım: [xxv]

Dünyadaki ödülleri-Ahiretteki karşılığı (eğer tövbe edilmemişse) [xxvi]

 1. Makam sahibi olmak, Cehennem

 2. Maaşın artma durumu, Cehennem

 3. İş garantisi, Cehennem

 4. Toplum içinde saygınlık, Cehennem

 5. Müreffeh bir hayat sürmek, Cehennem

 

Eğer bu tabloya rağmen hala o niyetle namaz kılıyorsanız ya Cehennemde sizleri nelerin beklediğini bilmiyorsunuz, ya da Allah'ın sizi dünya hayatında mutlu kılmasını yanlış değerlendiriyorsunuz! [xxvii]

Yanılıyorsunuz… Vallahi yanılıyorsunuz… Kısa bir süre mutlu olmayı cehenneme tercih ediyorsunuz… Peki, Allah katında neleri kaçırdığınızı düşündünüz mü? [xxviii]

 

İnançsızlığı gizlemek için kılınan namaz

Eğer bu sebepten namaza niyetlenmişseniz Allah size hidayet versin derim. Size cehennemi hatırlatırım. Çünkü bu münafıklığın bir alametidir... [xxix]

Kılınan namazın en münafıkçası… En aşağılığı… En karak-tersizi… Bu minvalde tüm enleri barındıran bir namaz niyeti… Eğer bu niyetle namaza yaklaşıyorsanız size cehennemdeki yeri-nizi hemen göstereyim: [xxx]

"Şüphesiz münafıklar Cehennemin en alt tabakasındadırlar… Onlara hiçbir yardımcı bulamazsın…’’ (Nisa–145)

 

Bu satırları okuduğunuzda belki de kıs kıs gülüyorsunuzdur ama ben yine de hatırlatayım… Tabi bu yazdıklarım münafıklığı sonucu namaz kılanlar içindi…[xxxi]

 

 

 

Dipnotlar

[i] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[ii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[iii] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[iv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[v] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[vi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[vii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[viii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[ix] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[x] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xiii] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xviii] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xix] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xx] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxiii] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xxiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxviii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxix] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xxx] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

bottom of page