top of page

Çevre Baskısı ve Uygun Ortam Bulamama

Çalışıyorum. İş Yerinde Ortam Müsait Olmadığı İçin Kılmıyorum

Namaz kılmayan birçok insan çalışmayı bahane ederek vicdanlarını rahatlatmaya çalışıyorlar… Şimdi bu bahaneleri değişik ağızlardan dinleyelim okuyalım; [i]

 1. Zar zor iş buldum, şimdi kalkıp işimden mi olayım!

 2. Hem çalışmak da bir ibadet değil mi?

 3. Çocuklarımın rızkını düşünmek zorundayım

 4. Patron namaz kılmamı istemiyorsa yapacak bir şeyim yok!

 5. Namazıma izin veren bir iş yeri bulamadım

 6. Patronun izin vereceğini sanmıyorum

 

Şimdilik aklıma gelenleri not aldım. Ama genelde bu maddeleri namazla aralarında kaldırılması güç bir engelmiş gibi görüyorlar. Aslında aşılması kolay engellerdir bunlar… Geçen gün Ankara'dan bir bayan okuyucu mail atmış… Aramızda şöyle bir yazışma oldu: [ii]

 • İş yerinde kılamadığım namazları eve dönünce kaza ediyorum. Allah kabul eder mi?

 •  Nasıl bir ortamda çalışıyorsunuz?

 •  Normal bir şirket

 •  Patronunuza namaz kılmak için izin verip vermeyeceğini sordunuz mu?

 •  İzin vereceğini sanmıyorum.

 •  Nereden biliyorsunuz?

 •  Bilmem!

 •  Eğer izin vermiyorum diyorsa maaşımdan kesin deyin. Bence deneyin…(Beş dakika sonra)

 •  Hay Allah senden razı olsun! Patron ne dedi biliyor musunuz?

 •  Ne dedi?

 •  'Kimsenin ibadetine karışmaya hakkım yok ki! İstediğiniz kadar namaz kılın…' dedi.

 

Karşılıklı nasihatlerden sonra mesele halledilmiş oldu… [iii]

İş yerinde iken kılmamız gereken namaz en fazla üç vakittir. Bu konuda yazın daha rahatız. Ama kışın namaz vakitlerinin arası çok kısadır. Öğle, ikindi ve akşam namazları mesai saatlerine denk gelmektedir.[iv]

Bu durumda yapılacak olan şudur: Öğle namazını yemek arasında kılmanız mümkündür. İkindiyi biraz geciktirip onun abdestiyle akşamı da kılabilirsiniz. [v]

Eğer namaz kılmanız bulunduğunuz yerde çok dikkat çekiyorsa, sadece farzını kılmakla yetinebilirsiniz.[vi]

Eğer askerlik, iş ortamı, memurluk gibi durumlarda, hiçbir şekilde namaz kılmanıza izin verilmiyor ve büyük sıkıntılarla karşılaşıyorsanız, öğleyle ikindiyi, akşamla yatsıyı birleştirerek öne alma veya erteleyerek kılma konusunu burada da düşünebilirsiniz. Bir hadiste şöyle denmiştir: "Resulüllah (s.a.v.), korku ve sefer hâli olmaksızın öğle ve ikindiyi birleştirerek, akşam ve yatsıyı da birleştirerek kıldı."[vii]

Mutlaka tavsiyelerimiz herkese aynen uymayabilir. Siz, iş yerindeki şartlara göre bir yol takip edeceksiniz. Ama şunu kesin kabul edin: İyi bir motivasyon, gayret ve plânlamayla, namaz için her zaman daha fazlasını yapabilirsiniz. Yeter ki isteyin, daha tavizsiz, daha planlı, daha başarılı olabilirsiniz.[viii]

Her insan aslandan korkar, kaybolmak ve kaybetmekten korkar... Açlıktan da korkar… Ama! Aç kalma korkusu insana dininden taviz verdiriyorsa o korkuyu normal bir korku olarak kabul etmiyor… Çünkü Allah-u Teala insanları korkuyla da imtihan edeceğini vaat ediyor; [xii]

"And olsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden yana eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele.'' (Bakara–155)

Allah insanı korkuyla imtihan eder. [xiii]

Konumuzla bağlantılı olan korkulardan açlıkla olan korkuyu ele alalım. Aç kalmak ya da himayesi altındaki kişi ya da kişilerin aç kalma riski insanı korkutur… Sabretmek ya da sabırla birlikte sağlıklı düşünüp çözümler üretmeye çalışmak belki de nefse ağır geldiğinden en kolayı olan dinden taviz vermek tercih edilir… Çünkü cezası çok sonraları... [xiv]

Açlıkla imtihan deyince ne anladığımız çok önemli… Açlıkla imtihan sorusu hiç ummadığımız bir yerde karşımıza çıkabilir… Mesela çalıştığınız yerden herhangi bir sebepten ayrıldığınızı varsayalım… O an aklınıza sabit giderleriniz ve himayenizdeki kişiler gelir… [xv]

 

Peki, iş bulamayıp aç mı kalalım yani? diyenler olacaktır kuşkusuz… Ben de derim ki bulunduğunuz beldede tek işveren yer orası mı? [xvi]

 

...her ne olursa olsun namazsız bir çalışma ortamı ciddi bir problem…[xvi]

Bu gibi durumlarda önünüze iki konu çıkıyor; [xvii]

 1. İyi bir tevekkül

 2. Sabır...

 

Bu iki derse iyi çalışırsanız eğer aç kalırım korkusu yaşamazsınız... [xviii]

" ... Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder Ve ona beklemediği yerden azık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. "

 

Allahtan korkarsa... Yani, Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemezse... Yani, şeytanın vesveselerine kulak tıkarsa... Böylesi durumlarda hiç beklemediği yerden onu rızıklandırırım diyor... Bu ayet bana ümit ve cesaret veriyor... Allah’ın dediklerini yap ve gerisine karışma... ‘Beklemediği yerden rızık verir...' Bu ayeti çok iyi düşünelim. İnanın hem Allah'a olan imanımızı test etmiş oluruz, hem de Allah’a güvendiğimizi ispat etmiş oluruz. [xx]

Zamanım Olmuyor, Vakit Bulamıyorum

Yani vakit bulsalar anında kılacaklar… Namazdan daha önemli işleri var! …Namazla aynı saate denk gelmesiyle problem başlıyor… Haliyle de namaz kazaya kalıyor… Çoğu zaman bu kaza namazı da kazaya kalıyor… Birikiyor, birikiyor derken insanın gözünü korkutuyor…[xxi]

İnsanların namaza karşı olmamalarına rağmen neden namaz ikinci plana atılır? Neden bundan da rahatsızlık duyulmaz? Neden zaman ayırmak için gayret sarf edilmez?  [xxii]

Namazlar Niçin Ertelenir?

a-) Vakit bulunamadığı için

b-) Namazın öneminin yeterince bilinmemesinden: Değeri bilinmeyen bir ürüne yeterince itina gösterilmez… Onun için gereken önlem de alınmaz… Bu namaz için de böyledir… Niçin namaz kılınması gerektiği, namazın dindeki konumu, kılmayanların ahiretteki konumu bilinmediğinde namaz kılınması pek de cazip gelmez…

c-) Namazın kazası var inancından: Namazın ertelenmesini tetikleyen en önemli etken olan namazın kazasının olması düşüncesi çok fazla istismar ediliyor. Savaşlarda ertelenmeyen namaz şehir hayatında nasıl ertelenir? [xxv]

"Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman eğer kâfirlerin size bir fenalık yapmasından korkarsanız, namazı kısaltmanızda üzerinize bir vebal yoktur..."

 

"Sen de aralarında bulunup onlara namaz kıldırdığında, bir kısmı seninle birlikte namaza dursun ve silahlarını da alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında (diğerleri) arkanızda bulunsunlar. Namaz kılmış olan diğer kısım gelsin seninle beraber namaz kılsınlar. Hem tedbirli bulunsunlar hem de silahlarını alsınlar…''

 

Savaş ortamında namazı ertelememek… Allah-u teala, savaş sonrasında hepsini topluca kılın diyebilirdi! Ya da 'kazaya bırakın… Vaktiniz olunca kılın' da diyebilirdi! [xxvi]

d-) Ahiretteki cezası bilinmediği için: Ödülü ve cezası bilinmeyen ya da yeterince anlaşılmayan bir emre, ciddi manada itaat beklenemez… [xxvii]

 

Her şeye zaman var, ama yaratılış gayemiz olan namaz kılmak için zaman yok. Kim inanır buna?[xxviii]

Bir gün taksiyle gidiyorduk. On yaşındaki kardeşim öne oturmuş, şoförle sohbete tutuşmuştu. Bir ara söz namazdan açıldı. [xxviii]

Şoför:

 • Biz kılmıyoruz, dedi.

Kardeşim çocukluğun verdiği safiyetle:

 • Vakit mi bulamıyorsunuz, diye sordu.

Meğer adam çok mert birisiymiş:

 • Ne vakit bulamaması oğlum, dedi. Tembellik ve ihmalkârlık.

 

Bunun üzerine ister istemez güldük. Şoför, saf gerçeği çekinmeden, eğip bükmeden söylemişti. Çünkü namaz kılmayı istedikten sonra zaman bulamamak gibi bir problem olamaz.[xxix]

 

Diyelim ki, okuldasınız. Giriş ve çıkış saatinize göre, zaman ve yer arayışına girmelisiniz. Bazı öğrenciler, okulda kılamadıklarını bahane ederek, hiçbir vakit namaz kılmazlar. Oysa okulda rastladığımız namaz vakti, bir veya ikidir. Bazen teneffüs süresi çok kısadır. Abdest ve namaza kâfi gelmez. Ama gönlünde namaz aşkı olan bir kimse, bir teneffüste abdest alır, diğerinde namazım kılar. Yine de süre ve yer sorunu varsa, sadece farzım kılmakla yetinirsiniz. Çünkü öncelikle ondan sorumluyuz.[xxx]

Kimi okullarda namaz kılacak yer yok. Bunun için hiç değilse farzım, boş bir sınıfta, depoda, okulun herhangi bir yerinde kılmaya çalışmak gerekir. Seccade olarak büyükçe plâstik bir torbayı kullanabiliriz. Marketlerde satılan büyük  boy çöp torbalarını kolayca cebimizde taşır, istediğimiz her yerde kılabiliriz.[xxxi]

Bizler namaz için çırpınalım, Allah yeri de, zamanı da hazırlar.Dinimiz bize çok kolay şartlarda mı ulaştı? Kızgın çöl kumlarında yatırılıp üstüne taş konarak işkence gören Bilâl-i Habeşî'nin yaşadıklarını heyecanlı ve merakla bir masal gibi okuyoruz. Oysa onun gibi binlerce acı ve işkenceye, bu güzel dinin bize ulaşması için katlanıldı. Biz de birazcık sıkıntı çeksek ne olur ki?[xxxii]

Ailem ve Çevrem Hoş Görmediği İçin Namaz Kılmıyorum

Daha çok kendi araştırmaları sonucu namazın kılınması gerektiği kanaatine varmış, ya da dışarıdan gelen nasihatlerin etkisinde kalarak ve kılmaya karar vermiş olan gençler…[xxxiii]

İlk namaz kılınır evde… Namaza başlamasıyla birçok şeyi sorgulayan gencimiz evde işlenen günahlardan rahatsızlık duymaya başlayacak ve kendisindeki bu değişiklik iyiden iyiye hissedilecektir…[xxxvi]

Eleştirilmeyi pek sevmeyen insanoğlu hele de evladı tarafından haklı da olsa eleştirilmek istemeyecektir… Kendi yaşantısı örnek alınmayan bir babanın canının sıkılması gayet normaldir… Hele de evladının bazı ibadetlerine karşı ön yargısı varsa, o ebeveyni ikna etmek bir hayli çaba ister… [xxxvii]

'Evladım dincilerin kıskacında!'diyen bir babanın tek hedefi evladını etkilendiği unsurlardan uzaklaştırmak olur… Evladının bataklıkta olduğu kanaatini taşıyan bir babanın karşısına iki sıfır yenik çıkıyorsunuz… Anne ve baba baskısı esnasında şeytan gencimizin kulağına; [xxxviii]

"Anne ve babanı üzmeye hakkın var mı? Onların senin üzerindeki haklarını biliyorsun değil mi? Cennetin annelerin ayağı altında olduğunu da biliyorsun değil mi? Evin huzurunu bozmaya hakkın var mı?" diyerek gencimizin moralini sıfıra çeker… Kitapları elinden alınan ve bazı özgürlükleri kısıtlanan genç, baba engeline takılarak namazdan uzaklaşır…[xxxix]

Peki, namaz kılmayan ya da namaza karşı gelen bir aile fertlerine karşı tutumumuz nasıl olmalı? Hemen hatırlatayım, onları-yani namaz kılmayanları- Allah'ın rahmetinden kovulmuş birer müşrik olarak görmeyeceğiz… Haklarında; [xlii]

'Bilmiyorlar… Bilselerdi hiç, namaz kılmamazlık yaparlar mıydı? şeklinde düşüneceğiz… Böyle bir yaklaşımda merhametin ön planda olması gerekir… Tepki ve eleştirilerine sabırla göğüs germenin altında yatan gerçek budur işte…  [xliii]

Niçin namaz kıldığımızı ve kıldığımız namazın kişiliğimizden ve onurumuzdan hiç bir şey kaybettirmediğini, derslerimizi aksatmadığını, hayattan soğutmadığını, hiçbir cemaat ya da örgütlerin ibadet şekli olmadığı güzel bir dille anlatılırsa en azından ibadetlerinize karışmazlar… Tüm bunlara rağmen hala tepkililerse masaya yatırılması gereken durumlar var demektir… Hemen bir ara başlık atalım. [xliv]

Burada araştırılması gereken nokta niçin namaz kıl dıklarını onlara nasıl izah ettikleri... Eğer ev halkına niçin namaz kıldıklarını usulüne uygun bir şekilde izah etmeliler. [xlv]

Ailenizin namaza karşı gelmesinin altında din düşmanlığı yatmayabilir... Namazınıza karşı gelme sebeplerini öğrenmelisiniz ilk önce...[xlvi]

Bir ebeveyn çocuklarının namaz kılmasına neden karşı çıkar? [xlvii]

1- Herhangi bir örgüte bağlanacaklarını düşündüklerinden: Allah'ın hükümlerini bilmeyen bazı anne ve babalar, namaz ve benzeri ibadetleri radikal gurupların ibadet şekli olduğuna inanırlar… Evlatlarının namaza başlaması demek karşı cepheye (cemaatler ve örgütler) kaptırılması anlamına geldiğinden en sert önlemlere başvurmaları kaçınılmazdır… Tehditler küçükten büyüğe doğru yağmaya başlar; [xlviii]

 • Harçlıkların kesilmesi tehdidi

 • Sokağa çıkma yasağı

 • Arkadaşlarının eve gelmesi ve arkadaşlarının evlerine gitmesi yasağı

 • Dini kitapların eve sokulması yasağı

 • Kendilerinin eleştirilmesi yasağı…

 • Evlatlıktan ret tehdidi…

Namazla evlatları arasına bu ve benzeri engeller koyarak çocuklarının iyiliğini düşünmüş olacaklarına inanırlar…[xlix]

 

2-Namaz kılan evlatlarının davetteki hatalarından dolayı: Bir önceki sayfada bahsettiğimiz gibi namaz kılmaya yeni başlamış bir şahıs, aile fertlerinin izlediği TV programları ya da abonesi oldukları gazetelerden rahatsızlık duyup onlara engel olmaya başladığı anda tüm aile fertlerini kendisine cephe almış olacak…[l]

 

Günah işleyen bir insan gönül rahatlığıyla günah işlemeye devam etmesi için etrafındaki insanların da aynı günahı işlemelerini ister… Bulunduğu ortamda işlediği günahı işlemeyen bir insanın yanında utanacak ve onun varlığı yeterince eleştiri kaynağı olarak algılanacağından ya onu ihraç etmeye çalışacak ya da kendisine benzetmeye çalışacak…[li]

Kendi özel zevklerine gelen bu tepkinin kaynağının namaz olduğunu görmeleri zor olmayacak kuşkusuz… Namaz kılmazdan önce aynı programları izlediğini unutmazlar… Ve başlarlar eleştirmeye; [lii]

 • "Sana mı danışacağız! İstediğim programı izlerim! Hem daha önce sen de izlemiyor muydun?

 • Oğlum içkime karışamazsın! Evde huzursuzluk çıkarmaya hakkın yok!

 • Kılmıyorsam kılmıyorum! Sana mı danışacağım!

 • Evet... Sen değiştin… Ama bu değişiklik sana yaramamış!… Sen namaz kılmaya başladıktan sonra hayatımıza müdahale eder oldun… Artık buna tahammül edemeyiz!"

 

Yanlış yapılan davet maalesef böyle sonuçlarla bitiyor… Bu saatten sonra ne namaz kılmayı düşünecekler ne de evlatlarının nasihatlerine kulak vermeyi… İki düşman aynı çatı altında… [liii]

 

3- Namazın okul hayatına engel olacağı korkusundan: Her baba evlatlarının geleceğinin parlak olmasını ve onların başarılarıyla gururlanmak ister… Bu namaz kılan ya da kılmayan tüm babaların gönlünden geçirdikleri hoş bir duygudur… Çocuklarının başarısı için özel zevklerinden tavizler veren bir baba aynı gayreti evlatlarında da görmek isteyecektir…[liv]

 

Ders kitapları dışındaki tüm kitaplar başarılarına engel olarak algılanacaktır… Namaza başlayan bir genç kitap okuyarak beslenmek isteyecektir haklı olarak… Kıldığı namazlar ve tutacağı oruçlar, başarısının önünde birer engel olarak algılanacaktır…[lv]

 

"Hiç olmazsa sınav ya da okul bitinceye kadar namaz kılmaması ya da kitaplardan ve İslami camiadan uzak durması talep edilecektir…[lvi]

 

4- Sosyal hayattan kopuk olacağı düşüncesinden; Namaz kılan ya da dinini yaşamaya çalışan bir insanın sosyal olamayacağı, toplumdan uzak bir hayat sürdükleri-sürecekleri, bazı zevklerden mahrum olacakları, kısaca ruhban bir hayat yaşayacakları zannıyla evlatlarını böylesi bir hayatın içine salıvermek istemezler…[lvii]

 

Oysaki namaz kılan bir insan piknik de yapar, denize de girer, koşu da yapar, sinemaya da gider, seyahat da eder, şirket de kurar, dağa da tırmanır… Hayatın, haram olmayan her karesinde yer alır… Namaz kesinlikle engel değildir… Aynı sahili paylaşılmaması, aynı filme gidilmemesi, aynı gazete ya da dergiye abone olunmaması sosyal hayattan kopuk olunduğu anlamına gelmez ki? [lviii]

 

Şeytan muhtemelen kulağınıza şunları fısıldar:

 • Kıldığın namazla evinde huzur muzur kalmadı! Ailenden daha iyi bilecek değilsin! Aileni üzmeye hakkın yok ki! Kılınması gerekseydi onlar senden daha çok kılarlardı! Ailenin senin üzerinde haklan var! Kul hakkına giriyorsun dostum!’  [lix]

 

Oysaki Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: [lx]

“Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi (körü körüne) bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size, yapmış olduklarınızı haber veririm.”

 

Arkadaş Çevremde Namaz Kılan Yok. Onlardan Etkilendim

Arkadaşlarından namaz kılmayan biri namaz teklifiyle karşı karşıya geldiğinde ilk önce arkadaşlarıma ne diyeceğim? diye düşünür. [lxii]

Kabuk değişikliği zor geçer… Kabul görmüş bir hayattan vazgeçip bazı özgürlüklerin kısıtlandığı bir hayatı tercih etmek… İyi bir inanç ve iyi bir destekle kolaylaşır ancak… Namaz teklifiyle karşılaştıysanız en iyi destekçiniz ve dostunuzun Allah-u teala olduğunu düşünün… Dostların en güzeli… Sizi en iyi anlayan… Geleceğinizin parlak olmasını isteyen en iyi dost…[lxiii]

Üç-beş arkadaş için cennetimizi nasıl feda ederiz? Hem onların bize soğuk davranacağını da kim söylemiş? Size şimdi konumuzla alakalı hayatımdan bir kesit anlatayım; [lxiv]

1989’da Malatya'dan İstanbul'a taşındık… Kısa sürede ma-hallemizde arkadaşlar edindik… O kadar arkadaş içinde kendimize en yakın gördüğümüzle tüm sırlarımızı paylaşmaya kadar varıyordu… Günün büyük çoğunluğunu birlikte geçirirdik… Gün geldi namaz kılmam gerektiği inancı kalbime iyiden iyiye yerleşti… [lxv]

Onunla gezdiğim zaman namaz kılmıyordum… Namaz kılmak ya da arkadaşla olmak… Tercihimi bir türlü namazdan yana kullanamıyordum… Sanki arkadaşım, namaz kılarsan konuşmam diyecekmiş gibi hep erteliyordum… Namaza bir an önce start verme kararı netleştikçe arkadaşıma karşı cesaretim artıyor-du… Gün geldi arkadaşıma : 'camiye gidiyorum. İstersen bekle beni kapıda' dedim. Hiç de beklemediğim bir cevap geldi; [lxvi]

'Beraber kılalım.'[lxvii]

Onca zaman kılmadığım namazlara mı yanayım, neden daha önce söylemeyi düşünmediğim aklıma mı yanayım! [lxviii]

Namaza başlamaya niyet ettiğiniz an bazı özel zevkleriniz ve değer yargılarınız mutlaka değişikliğe uğrar. Size çok sevimli gelen arkadaşlarınız, haz aldığınız ortamlar ve muhabbetler size sevimli gelmemeye başlar...[lxviii]

Sizin kılacağınız bir namaz başkalarını rahatsız ediyorsa eğer bilin ki o insan sizi bir nasihatçi olarak algılıyor... Kılacağınız her namaz o kişilere aynı yolun yolcusu olmadığınızı ve kendilerinin tercih ettiği hayatın sorgulanmaya ihtiyacı olduğunu hatırlatır... Rüşvet yemeyen bir memur rüşvet yiyen bir ekipte barındırılmak istenmez... Rüşvet yiyemem, ağzıma haram lokma alamam, sizin günahınıza ortak olamam’ nasihati ikilemde bırakır ve yiyeceği rüşvetler birazcık rahatsız etmiş olacağından o kişinin uzaklaşması istenecektir... Bunun kadar doğal bir şey yok... [lxx]

Kılacağınız namaz sizi kötülüklerden alıkoymak isteyecektir... Kötü olan ve kötülük üreten tüm yerler size çirkin gelecektir. Bu tepki gösterse onlar, takmayın derim. [lxxi]

O gun gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner.

Dost, dostu sormaz.

Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için) oğullarını,

Karısını ve kardeşini,

Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini

Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.

Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir.”

Aman Allah’ım! Ne sahne... İnsanın tüyleri ürperiyor... Ben Cennete girmek için namaz kılacağım, binlerinin hoşuna gitmeyecek! [lxxii]

Kimsenin kimseye fayda vermediği o mahşeri günde yanınızda anneniz olmayacak… Kimse size zırnık sevap vermeyecek… Uğruna namazınızı terk ettiğiniz kişi sadece sizden sevap isteyecek… İsteyen de aciz, istenen de… Karar sizin; [lxxiii]

Namazı hayatımıza oturtana kadar namaz kılmayan arkadaşlarımızdan bir süreliğine uzaklaşmamız faydamıza olacağı kanısındayım…[lxxii]

Gerici Ya da Yobaz Olarak Anılmaktan Korktuğumdan Namaz Kılmıyorum

Daha çok memur kesimin ya da inancı zayıf olan insanların bulunduğu ortamlarda çalışanların, tepkilerinden korkarak sığındıkları bir mazeret olarak karşımıza çıkıyor… Başkasının alkış ya da tepkisine göre ibadet yapmıyoruz ki? [lxxiv]

Onların alaya alması gayet normal… Çünkü Allah katında en sevimli insan olan Peygamber efendimiz de alaya alındı, taşlandı… Bizi alaya almışlar, çok mu? İnsanların tepkisinden korkmak, ya da çekinmek ibadetten soğutuyor ya da uzaklaştırıyorsa insanların cezasıyla Allah'ın cezasını karıştırma söz konusudur derim…[lxxv]

İnsanları ve onların davranış şekillerinin kaynağını bilirsek yani bize nasıl davranacaklarını bilirsek, tepkilerden az etkileniriz… Mesela yakalanan bir hırsız dayak yiyeceğini bilir… Size küfreden bir gencin zihinsel özürlü olduğunu öğrendiğiniz an siniriniz yatışır… Bunu öğrendikten sonra ettiği küfürlere belki de gülmeye başlarsınız…[lxxvi]

Eğer tüm bunlara rağmen onların sözlü baskısı sizi rahatsız ediyor ve etkileniyorsanız imkânlarınız ölçüsünde uzaklaşın onlardan…[lxxvii]

Kalabalık Ortamlarda Namaz Kılmak

Bazen çarşı pazar, otogar, havaalanı ve benzer kalabalık yerlerde namaz kılmanız gerekebilir. Kimi zaman da bir toplantı, bir düğün, bir program sebebiyle namaz için şartlan uygun olmayan bir yerde olabilirsiniz. Asla namazdan vazgeçmeyin.[lxxviii]

Acaba beni görenler, ne der, gibi bir düşünce taşımayın. Kim ne düşünürse düşünsün, ne derse desin. Mühim olan, "Allah'ın ne diyeceği, nasıl karşılayacağadır.[lxxix]

 

Eğer toplantı, konferans, konser ve düğün gibi bir programa gidecekseniz, namaz vaktini, abdest durumunu, nerede kılacağınızı iyice hesap edin. Her şeye rağmen asla kazaya bırakmayın. Namaz için katlandığınız acılar ve sıkıntılar çabuk geçer; ama namaz kılmamanın getireceği uhrevî ızdıraplar kolay geçmez; hatta bazen hiç geçmez.[lxxx]

 

Dipnotlar

[i] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[ii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[iii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[iv]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[v]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[vi]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[vii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[viii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[ix]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[x]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xi]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xiii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xvii] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xviii] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xix] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xx] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xxi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxiii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxviii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxix]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxx]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxxi]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxxii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxxiii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxviii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxix] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xl] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xli] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xlii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xliii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xliv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xlv] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xlvi] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[xlvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xlviii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xlix] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[l] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[li] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[liii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[liv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lviii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lix] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[lx] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[lxi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxiii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxviii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxix] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[lxx] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[lxxi] Namaza Başlamak İstiyorum ama Nasıl? Feyzullah Birışık. Polen:2008

[lxxii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxxiii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxxiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxxv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxxvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxxvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[lxxviii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[lxxix]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[lxxx]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

bottom of page