top of page

Nefse Zor Gelme, Tembellik 

Nefsime Yenik Düştüğüm İçin Namaz Kılmıyorum

Her insan nefis taşır ve her nefis kötülüğü emreder… [i]

Bu mazerete sığınanlar nefsini yenme gayretinde olmuyorlar… Hallerinden oldukça memnunlar… Hatta bıyık altından gülerek; "napalım, nefsimize yenik düşüyoz'' dediklerini görürsünüz…  [ii]

Nefsime hâkim olamıyorum diyen bir insan imanını artırma yoluna gitmeli… İmanı bir elfeneri piline benzetirsek dolu bir pil önümüzü net görmemizi sağlar. [iv]

Peki, iman nasıl artar? İman; Salih ameller işleyerek artar, günah işleyerek te zayıflar… Yani bir an önce üzerinizdeki tembelliği atmaya çalışın…[v]

Küçükken Alıştırmadılar, Şimdi De Zor Geliyor

Bu mazerete sığınanlar anne ve babalarına kızmış, ömürlerinin sonuna kadar namaz kılmamaya karar vermişlerdir… Kızgınlık küçük yaşta başlamış hala devam ediyor… Yıllar sonra niçin namaz kılmıyorsun diye kendilerine sorduğumuzda "küçükken alıştırmadılar, şimdide kılmak ağır geliyor" diyecekler…[vi]

Bugün birçok insan anne ve babasından namazı öğrenmedi… [vii]

Zannedersem birileri namaz ve Kur'an öğrenimi için ' küçükken öğrenemezsen büyüyünce hiç öğrenemezsin 'anlayışını suistimal ediyor… [viii]

Şu zor geliyor bahanesini biraz kurcalayalım… Namazın nesi zor geliyor? Yani bir süre kıldınız da yorucu mu geldi de kılmayı bıraktınız? Eğer alışamama korkusu yaşıyorsanız çözümü çok kolay…[ix]

Namaza nasıl alışabiliriz? [x]

 1. Namazın, hayatımızın bir parçası olduğuna şartlanalım.

 2. Namazı kaçırdığımız zaman sanki cennet kapılarının yüzümüze çarpıldığını hayal edelim.

 3. Hemen şimdi başlamaya karar verip en yakınlarımızdan destek almaya başlayalım.

 4. Sadece bulunduğumuz vaktin namazını düşünerek önü-müzde tek bir namaz var ve bu namaz benim son namazım ola-bilir diye düşünelim.

 5. Namaz öncesi beş dakika niçin namaz kılmamız gerektiğini düşünelim.

 6. Namazda okuyacağımız ayetlerin Türkçe anlamlarını okuyalım.

 7. Namaz kılmayanların Mahşer gününde gireceği sıkıntıla-rını düşünelim…

 8. Müslüman'ız diyorsak namaz kılmalıyım diye şartlanalım…

 9. Her an öleceğimizi düşünelim...

 10. Kılmadığımız vakit namazlarını gözümüzde büyütmeyelim…

 

Maddeleri arttırmak mümkün… Siz yeter ki hemen karar verin, inanın Allah sevdirir size namazı…

Kılacağım, ama duaları bilmiyorum

Kimi Müslümanlar namaz için başka bir bahane uydururlar. Derler ki, "Ben namaz kılmayı tam bilmiyorum, duâların da bir kısmını ezberleyemedim. Böyle namaz kılamam ki..."

 

Yani, "Subhaneke' yi, fatiha süresini bir de üç ayetlik Kevser süresini ezberlemediğimden namaz kılmıyorum…”[xiii]

Namaz kılmaya niyetlenip, hemen bir namaz hocası almışsınız, okunacak ayetlere bakıp en uzun süreyi görmüşsünüz. Arapçanız olmadığı için de Türkçe okuma şekline bakmışsınız. Oldukça karışık, okuması zor, ezberi nasıl kolay olsun ki diye düşünerek ümitsizliğe kapılıp namazdan uzaklaşmışsınız… [xiv]

 

Oysa dünya hayatı için o kadar çok şey öğreniyoruz ki, neden ebedî hayatımız için birkaç saatimizi verip, bazı duâları öğrenmiyoruz? Geçici dünya hayatımız için o kadar çok teferruat bilgiler öğreniyoruz, dünya kadar paralar harcayarak kurslara gidiyoruz. Namazın kılınışını, farzlarını, vaciplerini namazı bozup-bozmayan şeyleri öğrenmek içinbiraz zaman harcasak, hiçbir şey kaybetmeyiz; ama çok şey kazanırız.[xix]

İnsanın işine gelmediği durumlarda akıl almaz birçok bahaneler üretir… Seçtiği bir bahaneyi gözünde büyüterek imkânsız hale getirir... Daha sonra kendisi de inanır…[xv]

Âlimlerimiz namaza başlayacak olan kişilerin ilk etapta alışma süresince namazda Kur’andan ayetler okunmayabileceğini söylemişlerdir… Alın size güzel bir fırsat, güzel bir kolaylık…[xvi]

Ya da ezberlemeye çalışın! [xvii]

Camiye gider imamla birlikte onu taklit ederek namaz kılabilirsiniz. Bu arada da namazda okunacak ayetleri ezberlersiniz…  [xviii]

Hem dinimiz o kadar kolay ki, sadece Fâtiha, İhlâs sûreleriyle Ettahiyyâtü'yü ezberleyen bir kimse, bütün farz namazlarını kılabilir. Diğerlerini öğrenmek de zor değildir. Namazla ilgili konulan hangi mü'minden ricâ etsek bize anlatır. Zaten bu hususta birçok kitap, teyp kaseti ve CD vardır. Bilen birisine sormaktan hiç çekinmeyelim. Dünyaya ait her şeyi soruyoruz da, ebedî hayatamızla ilgili bir hususu neden sorup öğrenmeyelim?[xx]

Her gün Namaz Kılmaktan Sıkılıyorum

Niçin namaz kılınması gerektiğini bilmeyen her insan namaz kılmaktan sıkılır… Kâbe'nin karşısında da olsanız sıkılırsınız… Niçin namaz kılmanız gerektiğini öğrenin, bundan böyle namazdan sıkılmazsınız… Kalan %10'luk ilaç için bazı teşhislerde bulunmamız lazım…[xxi]

Belki nefsimiz şöyle diyebilir:Bu namaz hiç bitmiyor. Sürekli kıldığımız için usanıyoruz.[xxii]

 

Bu sözler nefsimizin bir oyunudur. Çünkü her gün yemek yiyoruz, su içiyoruz, havayı teneffüs ediyoruz. Hiç bıkıyor muyuz? "Artık yemek yemekten bıktım" diyen bir adam gördünüz mü?

 

Mümkün değil. Çünkü bunlardan lezzet alıyoruz. Namazdan da lezzet almıyor muyuz? Her şeyin yaratıcısının huzuruna çıkmak, Ona derdini arz etmek, ondan yardım dilemek, Onun ihsan ettiği kalp rahatlığına, ruh sükûnetine kavuşmak en büyük lezzet değil midir?[xxiii]

Siz hiç namaz kılıp da, şikâyetçi olan kimse gördünüz mü?"Aman ne kadar yoruldum, içim sıkıldı, namaz kıldım, kötü yollara düştüm." diyen bir tek insan gösterebilir miyiz? Tam aksine, kim namaz kılarsa rahat ve huzur içindedir. Çünkü namaz, akıl, kalp ve ruhumuzun gıdasıdır.[xxv]

Bunun için namaz kılmaktan hiçbir zaman bıkılmaz. Akıl, kalp, ruh namazdan memnundur. Sadece şeytandan ders alan nefsimiz itiraz edebilir. Ona karşı mücadele etmek, nefsimizi eğitmek, hatta zorlayıp Allah'ın huzuruna getirmek gerekir.[xxvi]

Bu durumda olup ta namazlarında sıkıntı yaşayan okurlara şunları tavsiye ederim; [xxvii]

 1. Öncelikle, namaz kılarken Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın

 2. Namazlarımızda nasıl huşu duyabiliriz diye arayış işine girin…

 3. Namaz öncesi psikolojik hazırlık yapın…

 4. Namaz kılmadığınızda aklınıza cehennem hayatını getirin

 5. Namazı sevdirmesi için Allah'a dua edin…

 6. Namaz kılacağınız ortamlarda dikkatinizi dağıtacak unsurları ortadan kaldırın…

 7. Aksatmadan yaptığınız günahlarla çatışma içinde olan namaz bu günahlardan etkilendiğinizden dolayı size sevimli gelmeyebilir…

 8. Namaz vakitlerinden en az bir ya da iki saat öncesinden günah işlememeye çalışın…

 9. Sabah uyandığınızda kılacağınız beş vakit namazı gözünüzde büyütmemeye çalışın… Sadece kılmadığınız vakit namazını düşünün… Mesela sabah namazını kılmışsanız önümde sadece bir vakit namaz var deyin. Kendinize 60–70 yıl ömür biçer ve her günü beş ile çarparsanız bir yığın namaz vakitleri karşınıza çıkar ve altından kalkamayacağınızı düşünürsünüz…

 10. Her namaz kıldığınızda Cennet kapısına bir adım daha yaklaştığınızı düşünün…

 

Yarına yetişeceğinizin garantisi olmadığı için sadece ve sadece önünüzdeki namaza bakın… [xxviii]

Bazı Özgürlüklerimin Kısıtlanacağı Düşüncesiyle Kılmıyorum

Bu mazerete sığınanlar namaz kılmanın gerekliliğinin farkındalar. Fakat kılınacak namazın, bazı zevklerine engel olacağını bildikleri için namaza yaklaşmıyorlar…şöyle bir psikoloji hakim; 'namaz kılacaksan günah işlemeyeceksin…' Böyle bir inanış, işlediği ve işleyeceği günahları gözler önüne getiren bir insanı ümitsizliğe sevk eder…[xxix]

Sosyal hayatta melek gibi günahsız olma teklifi ile karşılaşacağını düşünür. Oysaki Kâbe imamı bile günah işler, ama işlediği günah namazı terk ettirmesini gerektirmez… İstediğiniz günahı işlerken namaz da kılabilirsiniz… Gerçi kılacağınız namaz işleyeceğiniz günahtan zevk alma derecesini düşürür ama bu sizin lehinize…[xxx]

Böyle bir bahaneyle namaz kılmayanlar devam ettikleri günahtan vazgeçmek istemediklerini söylemiş olurlar… Ölümün o halde kendilerini yakalamasından çekinmezler… İnanın büyük bir cesaret…[xxxi]

Allah sizi serbest bırakmış ama bu serbestlik günaha devem etmenizi gerektirmez ki? Bu serbestliğin acı bir sonu olduğunu da unutmayalım. Allah her insana seçme hakkı tanımıştır... Ama şeytanın adımları için bakın yaratıcınız ne diyor; [xxxii]

"Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını izlerse, şunu bilsin ki o, çirkin işleri ve münkeri emreder…'' (Nur–21)

Yani şeytanın adımlarını izlememeniz için baskı yapılmayacak… Ama o adımların sonu cehennemle bitiyor… Namaz da size o güzergâhtan çıkmanız için günde beş defa hatırlatıyor ve siz de kulaklarınızı kapıyorsunuz... [xxxiii]

Hastayım nasıl kılayım?

Kimi insanlar vardır. Basit bir hastalıkta bile namazlarım aksatırlar. Ama öbür tarafta yoğun bakımda iken bile namazlarını aksatmayan insanlar vardır.[xxxiv]

Namazın özü, Allah'ı anmak, Ona yönelmek ve Ona olan bağlılığımızı pekiştirmektir. Eğer bunu abdest alarak ve ayakta yapmaya gücümüz yetmezse, dinimizin gösterdiği kolaylıklarla aynı gayeleri elde edebiliriz. Yeter ki, Rabbimizi unutmayalım ve ibadet edelim.[xxxvi]

 

Dipnotlar

[i] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[ii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[iii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[iv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[v] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[vi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[vii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[viii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[ix] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[x] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xi]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xiii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xiv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xv] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xvi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xviii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xix]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xx]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxiii]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxiv]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxv]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxvi]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxvii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxviii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxix] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxx] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxi] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxiii] Müslümanım Diyen Bir İnsan Niçin Namaz Kılmak İstemez. Feyzullah Birışık. Polen: 2007

[xxxiv]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxxv]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

[xxxvi]Sabah Namazına Nasıl Kalkılır. Cemil Tokpınar. Nesil:2012

bottom of page