top of page

İslam'da Allah (c.c) İnancı

İslâm’ın temeli, bir olan Allah inancına dayanır. Nitekim sevgili Peygamberimiz Muhammed (s.a.s.) imanın aslını “Allah’tan başka tanrı olmadığını tasdik etmek” (Müslim, İman, 8, (33), I/52) şeklinde tanımlamaktadır.[ii]

 

 

Kur’an-ı Kerîm’de Allah’ın varlığından çok birliğine vurgu yapılmaktadır. Bunun sebebi, insanların yaratıcı gücü inkâr etmelerinin zorluğuna karşın ona ortak koşmaya (şirk) yönelik gösterdikleri eğilimdir. Kur’anın geldiği toplumun çoktanrılı yapısı düşünüldüğünde bu hususun anlaşılması kolaylaşır. Cahiliyye Arapları Allah’a inanmakla birlikte ona ulaşmak için putları aracı kılıyorlar ve onlara bazı üstün özellikler vererek Allah’a şirk koşuyorlardı. Kur’an bu durumu açıkça şöyle ifade etmektedir:[iii]

 

“İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.” (ez-Zümer 39/3)

 

Allah’ın birliğine yaptığı vurgu nedeniyle İslâm dini “Tevhid Dini” olarak da isimlenir. [v]

 

De ki: “O, Allah bir tektir.” (İhlâs, 112/1)

 

“Sizin tanrınız bir tek tanrıdır. O’ndan başka tanrı yoktur...” (Bakara, 2/163).

 

 

Dipnotlar

[i] İnancım (Temel İslam Bilgileri). Mehmet Emin Özafşar. Diyanet İşleri Başkanlığı: 2010

[ii] İnancım (Temel İslam Bilgileri). Mehmet Emin Özafşar. Diyanet İşleri Başkanlığı: 2010

[iii]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[iv]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

[v]İslam İnanç Esasları. Anadolu Ünv.: 2010

 

bottom of page